Promotiefilm Zomer in Gelderland R...

Promotiefilm Zomer in Gelderland – Valburg!

Het dagprogramma op 23 augustus

Het dagprogramma op 23 augustus

Het dagprogramma voor 23 augustus a.s. vanuit Omroep Gelderland is bekend (zie de link onder dit bericht). Samen met het Zwarte Schoap is het Valburgse team druk bezig met het organiseren van diverse activiteiten rondom dit programma. Op 4 juli om 20.00 uur organiseert het team een informatieavond in cafe de Viersprong. Alle geïnteresseerden zijn van […]

D66 in gesprek met u!

D66 in gesprek met u!

Op vrijdag 1 juli en zaterdag 2 juli staat de Overbetuwe in het teken van vluchtelingen. Opvang of juist niet? Kleinschalig of juist nog kleinschaliger? Een erkende vluchteling als buurman en buurvrouw, hoe voelt dat? Wat vinden de inwoners van de gemeente Overbetuwe nu echt over het wel of niet realiseren van een kleinschalig AZC? […]

Uitnodiging inloopavond Gebiedsproces...

Uitnodiging inloopavond Gebiedsproces Knoop  38

Graag nodigt de provincie Gelderland, als coördinator van het gebiedsproces, u mede namens de klankbordgroep Knoop 38, uit voor een inloopavond over het gebiedsproces Knoop 38. Het gebiedsproces Knoop 38 heeft als doel om alle projecten die spelen in het gebied rond de afslag 38 (afslag A15 Elst/Oosterhout) in samenhang te bekijken om zo kansen […]

Gezamenlijke collecteweek

Gezamenlijke collecteweek

Zomer in Gelderland in Valburg!

Zomer in Gelderland in Valburg!

Valburg doet dit jaar mee in de strijd om de mooiste plaats van Gelderland tijdens een radio- en tv-programma van Omroep Gelderland, dat in augustus door de hele provincie toert. Het programma bestaat uit verschillende onderdelen en opdrachten. Het team krijgt enkele opdrachten die de hele dag in beslag nemen. Die opdrachten hebben te maken […]

Gebiedsproces Knoop 38

Gebiedsproces Knoop 38

Rondom Knoop 38 (afslag 38, A15), globaal het gebied tussen Valburg, Elst, Oosterhout en Slijk Ewijk, staan de komende jaren veel ontwikkelingen op de agenda die effecten op de omgeving hebben. Voorbeelden hiervan zijn de reconstructie van afslag 38, de verbreding van de A15, de mogelijke komst van een railterminal, het plaatsen van windturbines en de ontwikkeling van bedrijventerrein Park15. Om de ruimtelijke kwaliteit […]

Rapportage hondenpoep

Rapportage hondenpoep

Dankzij de massale reactie op de enquête over hondenpoep, is de gemeente Overbetuwe bereid om het hondenpoepbeleid in Valburg te wijzigen. Concreet betekent dit dat er geen hondenpoepveld wordt geplaatst op het Burgemeester van Lyndenpark. Het hondenpoepveldje op de Hartogstraat is weggehaald omdat dit niet aan de normen van de gemeente voldeed. Daarnaast worden op […]

Uitnodiging inspraakavond

Uitnodiging inspraakavond

Lees hier de uitnodiging: Inspraakavond  

IN DE MEDIA: Nieuwe dorpsraad…

IN DE MEDIA: Nieuwe dorpsraad…

Afgelopen week stond er een artikel in weekkrant De Betuwe over de nieuwe dorpsraad in Valburg en Homoet.