Sinterklaasintocht 2016

sinterklaas

Nog heel even wachten en dan komt Sinterklaas met zijn pieten naar Nederland… Natuurlijk komt hij ook naar Valburg!

Op woensdag 16 november ontvangen wij hem om 14.30 uur bij de St. Jacobusschool. Iedereen is welkom, komen jullie ook?

Hoe werkt de gemeente?

gemeente

Die ambtenaren, waar houden die zich eigenlijk mee bezig? Wat doet een raadslid of wethouder? En wie heeft het eigenlijk voor het zeggen?

Op twee avonden nemen we u mee in de wereld van het gemeentewerk. We bieden u twee smaken:

-“Hoe werkt de gemeente” op woensdag 16 november 2016 van 19.30-21.30 uur

-“Hoe werkt de gemeenteraad” op dinsdag 31 januari 2017 van 19.30-21.30 uur

Griffier Arthur van den Brink, secretaris bezwaarschriftencommissie Alex Kortekaas, medewerker publiekszaken Babs Wiebe en insider Bart Wolters vertellen u graag alles over hun dagelijks werk.

Niks droge kost, u hoort echte verhalen uit de praktijk. U kunt al uw vragen stellen.

Iedereen is welkom!

U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 1 november voor 1 of 2 bijeenkomsten via griffie@overbetuwe.nl. De bijeenkomsten zijn in het gemeentehuis in Elst.

 

 

Het dagprogramma op 23 augustus

Logo-ZIG-2015-voor-lichte-achtergrond

Het dagprogramma voor 23 augustus a.s. vanuit Omroep Gelderland is bekend (zie de link onder dit bericht). Samen met het Zwarte Schoap is het Valburgse team druk bezig met het organiseren van diverse activiteiten rondom dit programma. Op 4 juli om 20.00 uur organiseert het team een informatieavond in cafe de Viersprong. Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom!

Indeling dag

D66 in gesprek met u!

Basis CMYK

Op vrijdag 1 juli en zaterdag 2 juli staat de Overbetuwe in het teken van vluchtelingen. Opvang of juist niet? Kleinschalig of juist nog kleinschaliger? Een erkende vluchteling als buurman en buurvrouw, hoe voelt dat? Wat vinden de inwoners van de gemeente Overbetuwe nu echt over het wel of niet realiseren van een kleinschalig AZC?

D66 verzorgt op beide dagen een informatief en open programma om over bovenstaande vragen het gesprek aan te gaan. Op vrijdag 1 juli van 16.00-17.30 uur staat de deur van restaurant Vereniging/ODE open voor iedereen. Eerste consumptie voor rekening van D66 Overbetuwe.

Op zaterdag 2 juli gaat de D66 Caravan de gemeente in met hetzelfde onderwerp, vluchtelingen. U kunt in gesprek met raadsleden van 11.00-11.30 uur in inspirerend Zetten, Julianaplein. In het hart van Heteren komt de caravan binnen van 11.45-12.15 uur, Flessestraat.
Bruisend Elst wordt tussen 13.00-14.00 uur aangedaan, locatie voor het gemeentehuis.
Ook Valburg en Oosterhout komen zeker in de Tour aan bod, respectievelijk 14.15-14.30 en 14.45-15.00 uur.

Uitnodiging inloopavond Gebiedsproces Knoop 38

Knoop 38

Graag nodigt de provincie Gelderland, als coördinator van het gebiedsproces, u mede namens de klankbordgroep Knoop 38, uit voor een inloopavond over het gebiedsproces Knoop 38. Het gebiedsproces Knoop 38 heeft als doel om alle projecten die spelen in het gebied rond de afslag 38 (afslag A15 Elst/Oosterhout) in samenhang te bekijken om zo kansen in beeld te brengen en te benutten en knelpunten op te lossen. Projecten die spelen zijn b.v. de wens om een railterminal te ontwikkelen bij Valburg, bedrijvenpark Park15, aanpassing van de afslag 38 en het plaatsen van windturbines.

De afgelopen maanden hebben we met een klankbordgroep, bestaande uit een vertegenwoordiging van bewoners (dorpsraden, buurtverenigingen) en belangengroepen (natuur, milieu, historie, agrarische sector) in drie werkateliers ideeën uitgewisseld, geschetst en bediscussieerd. Dit heeft een toekomstbeeld en een gebiedsagenda opgeleverd en beschrijft de gezamenlijke ambitie van de klankbordgroep. Het brengt voorstellen in beeld om projecten op een goede manier ruimtelijk in te passen en om de leefbaarheid en beleefbaarheid van het gebied te vergroten. De gebiedsagenda geeft weer wat we nog moeten doen om het toekomstbeeld ook daadwerkelijk te realiseren.

Inloopavond

De avond heeft de vorm van een inloopavond. Dat wil zeggen dat er geen vast programma is. Er vindt tijdens deze inloopavond dus geen plenaire presentatie plaats. U kunt op elk gewenst moment tussen 19.00 en 21.00 uur binnenlopen, de kaarten bekijken en vragen stellen aan de opstellers en de klankbordgroepleden.

Datum: donderdag 23 juni 2016

Tijd: tussen 19.00 en 21.00 uur

Locatie: Wapen van Valburg, Tielsestraat 69, 6675 AC Valburg

Zomer in Gelderland in Valburg!

zomer_in_gld

Valburg doet dit jaar mee in de strijd om de mooiste plaats van Gelderland tijdens een radio- en tv-programma van Omroep Gelderland, dat in augustus door de hele provincie toert.

Het programma bestaat uit verschillende onderdelen en opdrachten. Het team krijgt enkele opdrachten die de hele dag in beslag nemen. Die opdrachten hebben te maken met Valburg. Met die opdrachten kunnen punten (en daarmee euro’s) verdient worden voor een zelf te kiezen goed doel. Verder leveren de opdrachten punten op voor de titel ‘Mooiste plaats van Gelderland’.

Tijdens de televisie-uitzending is het de bedoeling dat er zoveel mogelijk mensen op het plein aanwezig zijn voor zoveel mogelijk punten (18.00 uur is de telling!!!). Daarnaast worden er tijdens de uitzending opdrachten gegeven. Al deze opdrachten samen leveren dan de punten (en dus ook euro’s) op.

Er is een onafhankelijke jury. De jury zal alle voorgenoemde opdrachten beoordelen. In totaal zijn daarmee 1000 punten te winnen, het aantal punten staat voor het bedrag dat het team in euro`s wint voor het goede doel. Maar met deze punten dingt Valburg ook mee naar de eretitel: Mooiste plaats van Gelderland!

Het team bestaat uit 10 teamleden. Dit team is al samengesteld en de teamleden worden op de facebookpagina bekend gemaakt.

De datum waarop Zomer in Gelderland naar Valburg komt is 23 augustus. Deze dag krijgt het team vroeg in de ochtend een opdracht waar de hele dag aan gewerkt kan worden. Om dit voor elkaar te krijgen hebben we natuurlijk niet genoeg aan 10 teamleden. Hiervoor zoeken we mensen die handig zijn en ons kunnen helpen (denk aan: timmermannen, schilders, naaisters etc.). Graag willen we voorafgaande aan 23 augustus alvast een overzicht maken van al deze mensen. Dus lijkt het jou leuk om mee te doen en ben je 23 augustus vrij? Stuur een mail naar esther@dorpsraadvalburg-homoet.nl.

Daarnaast zou het natuurlijk geweldig zijn als op 23 augustus het hele plein vol staat met mensen. We hebben minimaal 300 man nodig om het maximale geldbedrag te krijgen maar we hopen natuurlijk op veel (en veel en veel) meer ;-). De telling is om 18.00 uur dus zorg dat je dan sowiezo aanwezig bent!

De live tv-uitzending start op 23 augustus om 18.15 uur.

Voor vragen kun je terecht bij esther@dorpsraadvalburg-homoet.nl

 

Gebiedsproces Knoop 38

Rondom Knoop 38 (afslag 38, A15), globaal het gebied tussen Valburg, Elst, Oosterhout en Slijk Ewijk, staan de komende jaren veel ontwikkelingen op de agenda die effecten op de omgeving hebben. Voorbeelden hiervan zijn de reconstructie van afslag 38, de verbreding van de A15, de mogelijke komst van een railterminal, het plaatsen van windturbines en de ontwikkeling van bedrijventerrein Park15. Om de ruimtelijke kwaliteit te borgen is het belangrijk dat verschillende belanghebbenden in een vroegtijdig stadium met elkaar om tafel gaan zitten en alvast nadenken over het gewenste toekomstbeeld van de omgeving. Op 6 april is een gebiedsproces gestart met een eerste werkatelier, Tom de Jong neemt namens Dorpsraad Valburg/Homoet deel aan deze klankbordgroep. Via deze link vind je alle informatie en nieuwsbrieven rondom het Gebiedsproces Knoop 38.Knoop 38

Rapportage hondenpoep

hond

Dankzij de massale reactie op de enquête over hondenpoep, is de gemeente Overbetuwe bereid om het hondenpoepbeleid in Valburg te wijzigen.

Concreet betekent dit dat er geen hondenpoepveld wordt geplaatst op het Burgemeester van Lyndenpark. Het hondenpoepveldje op de Hartogstraat is weggehaald omdat dit niet aan de normen van de gemeente voldeed. Daarnaast worden op vijf plaatsen in Valburg vuilnisbakken herplaatst, namelijk op: – De Stationsstraat tussen begin kavel voetbalvelden en oprit voetbalvelden; – Op de kruising Kasteelstraat / Tielsestraat (reeds geplaatst); – Langs de Vang richting de rotonde; – De kruising Hoogsepad en schoolplein; – De vuilnisbak op het plein bij het Kriekske wordt verplaatst naar de kant van het trottoir. U mag in deze bakken zowel hondenpoep als vuilnis deponeren.

Omdat veel mensen de voorkeur hebben voor een poepzakbak heeft de dorpsraad de gemeente bereid gevonden om een pilot te doen met een bak met poepzakjes. Hiervoor heeft de dorpsraad de drie “zwaarst” bevuilde locaties geselecteerd en vragen wij u uw voorkeur voor de plaatsing aan te geven op facebook of via de mail (hesther@dorpsraadvalburg-homoet.nl), doe dit uiterlijk 30 maart a.s. Op die locatie zal de pilotbak worden geplaatst. Afhankelijk van het succes van de bakken wil de gemeente meedenken in een uitbreiding van deze opruimvorm. We drukken in ieder geval iedere hondenbezitter op het hart te reageren en gebruik te maken van de desbetreffende bak. Als de bak niet wordt gebruikt wordt deze namelijk verwijderd en komt er géén nieuwe bak voor terug op die locatie.

Benieuwd naar de mening van Valburg in de enquête of meer informatie over het gesprek met de gemeente? Zie hier de rapportage ‘Optimaliseren leefomgeving’. Lees dan zeker hoofdstuk 10. De gemeente is hier mee bezig.

Reactie geeft invloed
De gemeente gaf met betrekking tot de resultaten uit hiervoor aangegeven enquête aan, dat ze niet bekend waren met het feit dat de hondenpoep zo’n overlast gaf in Valburg. Ze hebben er slechts van twee bewoners ooit klachten over ontvangen. Hieruit blijkt maar weer eens dat we, als we als dorp invloed willen hebben op beleid, dit kenbaar moeten maken, desnoods gezamenlijk. We roepen dan ook iedereen op om misstanden of irritaties aan te geven bij ons of de gemeente en niet af te wachten tot er een enquête of inspraakavond wordt georganiseerd.