Groen licht voor MFC Valburg!!!

Alle partijen die betrokken zijn bij plan Molenzicht Valburg – o.a. KlokGroep , Molenstichting , Dorpsraad en de gemeente Overbetuwe – hebben overeenstemming bereikt over aanpassing van het stedenbouwkundig plan voor de wijk Molenzicht. Dat betekent ook groen licht voor het multifunctioneel centrum (MFC) in Valburg.

Nieuwe afspraken

De verschillende partijen hebben afspraken gemaakt over de bouwhoogte en de verdere inrichting van het plan Molenzicht. Daarbij is rekening gehouden met een optimaal leefklimaat binnen Molenzicht en behoud van de cultuurhistorische en ruimtelijke waarde van de standerdmolen “Nieuw Leven”.

In dit plan past ook het MFC in zijn oorspronkelijke opzet. Dat wil zeggen de (aan)bouw van een sportzaal, twee activiteitenruimtes en een ontmoetingsruimte.

De stichting Overlegorgaan Valburg ( STOV) zal het beheer en de exploitatie van het MFC gaan verzorgen.

Het college is blij met de samenwerkingsbereidheid van alle partijen voor noodzakelijke woningbouw, het beschermen van de molenbiotoop en de realisatie van het MFC. Dat draagt bij aan de leefkwaliteit voor de kern Valburg. Alle signalen voor het MFC staan nu op groen. De gemeente wil de realisatie van het MFC zo snel mogelijk voor elkaar krijgen. Voor de bouw ligt 2 miljoen euro klaar en de plannen passen binnen het budget.

Procedure

Op basis van het aangepaste stedenbouwkundig plan gaat de gemeente nu zo spoedig mogelijk het bestemmingsplan opstellen dat voor Molenzicht en het MFC noodzakelijk is. De procedure hiervoor start na de zomer 2017; de bouw van het MFC naar verwachting het jaar daarna.

Presentatie MFC

De dorpsraad Valburg presenteert op 29 maart het MFC-plan aan de inwoners van Valburg.

De volgende organisaties hebben verklaard gebruik te maken van het MFC: Rode Kruis, Stichting Huisartsenlab, Yoga/C. Bos, Stichting bevordering reanimatie Arnhem en Omstreken, Trombosedienst, Mevr. Jansen/Faber, RSVV, I-FIT, Dorpskrant, Kinderdorp, Historische Kring Valburg, Eetcafé Valburg, Breek de Week, Commissie intocht Sinterklaas, Carnavalsvereniging ’t Blauwe Striekske, Kunstenaarscollectief Valburg, Het Zwarte Schaap, Jacobusschool Valburg en Sociaal Kernteam

Deel dit bericht!Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email