Dag hoor, dorpsraad, bedankt! Hallo Valburg Centraal!

Het is alweer 25 jaar geleden dat de dorpsraad is opgericht, maar dat jubileum is niet uitbundig gevierd. Corona uiteraard, maar toch ook omdat het al een tijdje koel is bij de dorpsraad, zoals dorpsraadslid Esther Fintelman dat noemt. ‘In de huidige vorm hadden we niet meer zoveel zin in alles,’ drukt voorzitter Annemieke Uitvlugt het nog voorzichtig uit. De dorpsraad gaat dus met pensioen. Maar dat betekent niet dat de dorpsraadsleden stoppen met hun werkzaamheden. Geïnspireerd door het succes van 1225 en het recent gelanceerde dorpsplatform Samen Driel willen ze een doorstart maken als Valburg Centraal.

Tegenvallende resultaten

Het energieniveau daalt in 2020 tot ver onder nul bij de dorpsraad. Dat heeft verschillende redenen. Om te beginnen lopen veel initiatieven uit op een teleurstelling. Zo wordt op verzoek van de gemeente veel energie gestoken in een avond voor mantelzorgers. Als er dan maar twee mantelzorgers opdagen is dat een flinke domper, ondanks het prettige contact met de gemeente. In een ander geval loopt het contact met de gemeente juist helemaal niet lekker. De dorpsraad maakt zich hard voor medezeggenschap in de nieuwe bestemming van ’t Kriekske, maar krijgt binnen de gemeente nergens een voet tussen de deur. En dan is er nog het project Molenhoekplein. Er zitten ondertussen zoveel uren in die herinrichting en het leidt allemaal tot niks, want alles ligt stil vanwege corona.

Tekort aan vrijwilligers

Ook het tekort aan vrijwilligers zorgt voor frustratie. ‘De Dorpskrant bijvoorbeeld,’ zegt Esther, ‘daar willen we heel graag in staan, maar wij hebben er geen tijd voor. We moeten iemand hebben die die stukjes schrijft en onze website bijhoudt en de social media doet.’ Dergelijke zoektochten lopen uit op niks. ‘We vroegen iedereen erbij, maar niemand wilde,’ zegt Esther. ‘Het is niet sexy om bij de dorpsraad te zitten,’ grapt Annemieke. Het oubollige imago speelt hen niettemin parten.

Weinig nieuwe initiatieven

En als er dan ook nog eens weinig nieuwe initiatieven op de deurmat landen en bewoners de weg naar de dorpsraad steeds minder goed lijken te vinden, is de rek er voor de leden van de dorpsraad echt uit.

Dorpsraad met pensioen en opnieuw beginnen

In april van vorig jaar stappen ze naar de gemeente en gaan ze om tafel met wethouder Dimitri Horsthuis. ‘Hij hoorde ons verhaal aan,’ zegt Esther,’ en zei: “goed, helder, maar ik zou het heel zonde vinden als jullie stoppen.” Hij wees ons op de dorpsraad in Driel. Die was ook helemaal doodgebloed. Een inwoner van Driel heeft dat toen opgepakt en Samen Driel (www.samendriel.nl) ontwikkeld.’

Het succes van Samen Driel

‘We hebben toen met Dimitri afgesproken,’ vervolgt Esther, ‘dat we zouden uitzoeken of dat ook wat voor ons zou kunnen zijn. Ik ben toen naar Driel gegaan. De bedenker van Samen Driel vertelde dat hij onderzoek heeft gedaan om uit te zoeken wat Driel nodig heeft. De punten die naar voren kwamen heeft hij verdeeld in thema’s wonen, werk, verkeer. En daar heeft hij mensen bij gezocht, die als vrijwilligers in projecten zijn gaan werken om al die punten op te pakken.’

De successen van Valburg 1225

Het concept van Samen Driel lijkt onze dorpsraadsleden wel wat, maar hoe rol je zoiets uit in Valburg? Hoe krijg je bewoners in beweging? Daarvoor halen ze inspiratie uit één van hun laatste successen. ‘Valburg 1225 gaf zoveel energie,’ zegt Esther. ‘Dat voelde je in het dorp en dat heb ik nog steeds als ik daaraan terugdenk, kippenvel.’ ‘Dat hebben we zo snel georganiseerd met ’t Zwarte Schoap,’ zegt Annemieke. Het hele dorp werd in mum van tijd gemobiliseerd en iedereen deed wel iets. ‘Daardoor hadden we zoiets van: het kan dus tóch,’ zegt Esther. Bij Valburg 1225 speelden drie factoren een grote rol in het succes: persoonlijk contact, projectmatig werken 5 en een resultaat dat vrijwilligers een goed gevoel geeft.

Breng een dorp in beweging met persoonlijk contact

Straatambassadeurs speelden een cruciale rol bij Valburg 1225. Zij namen het voortouw bij de organisatie van activiteiten en de mobilisatie van bewoners en vrijwilligers. Contact was zodoende persoonlijker en daardoor werden schouders sneller onder het werk gezet.

Projectmatig vrijwilligerswerk dat een goed gevoel geeft

Het vrijwilligerswerk voor 1225 had bovendien een kop en een staart, waardoor mensen wisten waar ze aan toe waren en de drempel lager werd om mee te helpen. Het resultaat van al dat werk, een joekel van een feest, motiveerde mensen om de schouders eronder te zetten. Met deze inzichten én het voorbeeld van Samen Driel begint er weer wat te borrelen bij de dorpsraadsleden. De kogel gaat door de kerk en Valburg Centraal, want zo gaat het nieuwe platform heten, is geboren.

Valburg Centraal, platform voor initiatieven

Valburg Centraal staat klaar om ons te ondersteunen bij het realiseren van projecten die de leefbaarheid van ons dorp verhogen en ons een goed gevoel geven. Hee, dat klinkt een beetje als de dorpsraad. Precies! Het doel blijft dus hetzelfde. De weg ernaartoe wordt wel wat anders nu we zelf projectleider worden van onze eigen ideeën… Hoe ziet dat er dan uit? Stel, je wilt iets aanpakken in het dorp, bijvoorbeeld een verkeerssituatie die gevaarlijk is. Je meldt je idee aan bij Valburg Centraal. Je geeft aan wat je wilt bereiken, wanneer je het wilt bereiken en wat en wie je daarvoor nodig hebt. Valburg Centraal helpt je bij je zoektocht naar middelen en mensen. Connecties bij de gemeente worden ingezet en straatambassadeurs helpen je zoeken naar vrijwilligers die ook een goed gevoel krijgen van jouw idee. Als je de middelen en de mensen hebt ga je aan de slag en komt je project op de planning te staan van Valburg Centraal. En als het project af is vieren we een feestje, leuk toch?

Valburg Centraal verbindt verenigingen

Valburg Centraal zet ook in op mooie samenwerkingen tussen verenigingen in onze dorpen. Daar hebben ze iets leuks op bedacht. ‘De motorbrigade,’ roept Annemieke. Naar een idee van Peter Hilhorst. Hij gebruikt die term wel vaker om de stuwende kracht achter een initiatief te duiden. ‘Deze brigade bestaat uit een afvaardiging van alle Valburgse verenigingen, stichtingen, werkgroepen en initiatieven,’ zegt Esther. ‘Valburg Centraal organiseert een of twee keer per jaar een bijeenkomst om elkaar te enthousiasmeren, te stimuleren, verbindingen te leggen en nieuwe plannen te maken. Tijdens deze bijeenkomsten worden verhalen verteld, presentaties gegeven over de initiatieven en is er ruimte om informeel met elkaar aan de slag te gaan; bierproeverijen, karaoke, etc. Het is belangrijk dat mensen deze bijeenkomsten niet willen missen. We brengen daar iedereen samen, zodat daar ook weer nieuwe initiatieven ontstaan om dingen samen te doen.’

Valburg Centraal vult ’t Knooppunt

Met die initiatieven hopen ze ’t Knooppunt te kunnen vullen, want dat vinden ze ook belangrijk bij Valburg Centraal. Dat gloedjenieuwe pand staat daar zo te schitteren… Het is wel de bedoeling dat we er veelvuldig gebruik van gaan maken, zodra coronamaatregelen dat toelaten tenminste. Wat dacht je van een filmavond voor de jeugd, of een bingoavond, een cursus, een wetenschapscafé of misschien wel een whisky proeverij? Of iets anders wat ons een gevoel geeft. Kom maar door met die ideeën! De eerste samenwerking tussen Valburg Centraal en ’t Knooppunt is overigens al een feit, want Alex Koffeman en Esther bouwen samen aan de website valburgcentraal.nl. ‘Het zou mooi zijn als we een drieluik kunnen maken,’ zegt Esther. ‘Met het dorpsplatform voor alle initiatieven, ’t Knooppunt als spil in Valburg en de Dorpskrant voor het nieuws en de dorpsgeluiden.’

Meer informatie volgt

Tijdens ons gesprek ontstaan alweer nieuwe ideeën. Het is nog niet allemaal uitgekristalliseerd, maar de energie is weer helemaal terug bij de Esther en Annemieke. Zin om aan de slag te gaan. En dingen te doen voor en met het dorp. Dingen die verbinden en een goed gevoel geven. Gelukkig maar, want dan kunnen we dit bericht afsluiten met: wordt vervolgd.

Graz van Dulmen

Deel dit bericht!Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email