Wat doet de dorpsraad?

Wat is de dorpsraad?

Een Stichting met als doel: de leefbaarheid verhogen in Valburg en Homoet.
De dorpsraad is een orgaan dat zich uitsluitend tot doel stelt het algemene belang van het dorp en zijn bewoners te behartigen.
De dorpsraad is niet politiek gebonden.
De dorpsraad bevordert het woon-, leef- en werkklimaat van Valburg en Homoet. Omdat de dorpsraad geen verantwoording hoeft af te leggen aan een politieke partij kan het zich volledig en ongebonden inzetten voor de belangen van Valburg en Homoet.

 

Wat doet de dorpsraad voor u?

De dorpsraad onderhoudt een goede communicatie met de bewoners en belangengroepen van het dorp.
De dorpsraad onderneemt actie bij knelpunten, problemen en wensen.
De dorpsraad adviseert gevraagd en ongevraagd het college van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad van de gemeente Overbetuwe.

 

Wat doet de dorpsraad niet?

De dorpsraad onderneemt geen actie op grond van uitsluitend persoonlijke belangen van de inwoners van Valburg en Homoet. De dorpsraad dient het algemeen belang van het dorp en zijn inwoners.

 

Wie zitten er in de dorpsraad?

De leden van de Dorpsraad zijn een afspiegeling van de inwoners en zijn allen vrijwilligers. Wij zijn geen politieke partij, wat overigens niet betekent dat een lid geen politiek mag bedrijven.

 

Hoe vaak komt de Dorpsraad bijeen?

Dorpsraad Valburg/Homoet komt gewoonlijk een keer per 5 weken bijeen om de ontwikkelingen binnen de verschillende werkgroepen en lopende zaken te bespreken. Deze vergaderingen vinden plaats in café de Viersprong in Valburg. Data voor deze bijeenkomsten treft u aan onder het kopje ‘agenda’ van deze website. De inwoners van Valburg en Homoet zijn van harte welkom om als belangstellende aanwezig te zijn.

 

Wat kunt u van ons verwachten?

Dat de leden van de dorpsraad zich belangeloos inzetten voor het verhogen van de kwaliteit van leefbaarheid in Valburg en Homoet.

 

Wat verwachten wij van jou?

Van jou verwacht de dorpsraad dat je mee wilt denken en ons op een opbouwende en positieve wijze wilt informeren en van advies wilt voorzien, zowel bij bestaande als zich nieuw aandienende problemen die betrekking hebben tot de leefbaarheid van Valburg en Homoet.