€ 3.000 beschikbaar voor een goed Valburgs initiatief!

De gemeente Overbetuwe gaat € 30.000 extra investeren in de ‘Kracht van de Kernen’. Inwoners met een initiatief kunnen een bedrag van € 3.000 aanvragen ter ondersteuning van hun initiatief. Die initiatieven kunnen heel divers zijn, als ze maar bijdragen aan de levendigheid en het karakter van de kern waarin je woont.

Dus heb jij een goed initiatief waar je € 3.000 euro goed bij kunt gebruiken en waarbij je Valburg weer een stuk aantrekkelijker maakt?

Lees verder

Het dagprogramma op 23 augustus

Logo-ZIG-2015-voor-lichte-achtergrond

Het dagprogramma voor 23 augustus a.s. vanuit Omroep Gelderland is bekend (zie de link onder dit bericht). Samen met het Zwarte Schoap is het Valburgse team druk bezig met het organiseren van diverse activiteiten rondom dit programma. Op 4 juli om 20.00 uur organiseert het team een informatieavond in cafe de Viersprong. Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom!

Indeling dag

D66 in gesprek met u!

Basis CMYK

Op vrijdag 1 juli en zaterdag 2 juli staat de Overbetuwe in het teken van vluchtelingen. Opvang of juist niet? Kleinschalig of juist nog kleinschaliger? Een erkende vluchteling als buurman en buurvrouw, hoe voelt dat? Wat vinden de inwoners van de gemeente Overbetuwe nu echt over het wel of niet realiseren van een kleinschalig AZC?

D66 verzorgt op beide dagen een informatief en open programma om over bovenstaande vragen het gesprek aan te gaan. Op vrijdag 1 juli van 16.00-17.30 uur staat de deur van restaurant Vereniging/ODE open voor iedereen. Eerste consumptie voor rekening van D66 Overbetuwe.

Lees verder

Uitnodiging inloopavond Gebiedsproces Knoop 38

Knoop 38

Graag nodigt de provincie Gelderland, als coördinator van het gebiedsproces, u mede namens de klankbordgroep Knoop 38, uit voor een inloopavond over het gebiedsproces Knoop 38. Het gebiedsproces Knoop 38 heeft als doel om alle projecten die spelen in het gebied rond de afslag 38 (afslag A15 Elst/Oosterhout) in samenhang te bekijken om zo kansen in beeld te brengen en te benutten en knelpunten op te lossen. Projecten die spelen zijn b.v. de wens om een railterminal te ontwikkelen bij Valburg, bedrijvenpark Park15, aanpassing van de afslag 38 en het plaatsen van windturbines.

Lees verder