D66 in gesprek met u!

Basis CMYK

Op vrijdag 1 juli en zaterdag 2 juli staat de Overbetuwe in het teken van vluchtelingen. Opvang of juist niet? Kleinschalig of juist nog kleinschaliger? Een erkende vluchteling als buurman en buurvrouw, hoe voelt dat? Wat vinden de inwoners van de gemeente Overbetuwe nu echt over het wel of niet realiseren van een kleinschalig AZC?

D66 verzorgt op beide dagen een informatief en open programma om over bovenstaande vragen het gesprek aan te gaan. Op vrijdag 1 juli van 16.00-17.30 uur staat de deur van restaurant Vereniging/ODE open voor iedereen. Eerste consumptie voor rekening van D66 Overbetuwe.

Lees verder

Uitnodiging inloopavond Gebiedsproces Knoop 38

Knoop 38

Graag nodigt de provincie Gelderland, als coördinator van het gebiedsproces, u mede namens de klankbordgroep Knoop 38, uit voor een inloopavond over het gebiedsproces Knoop 38. Het gebiedsproces Knoop 38 heeft als doel om alle projecten die spelen in het gebied rond de afslag 38 (afslag A15 Elst/Oosterhout) in samenhang te bekijken om zo kansen in beeld te brengen en te benutten en knelpunten op te lossen. Projecten die spelen zijn b.v. de wens om een railterminal te ontwikkelen bij Valburg, bedrijvenpark Park15, aanpassing van de afslag 38 en het plaatsen van windturbines.

Lees verder

Gebiedsproces Knoop 38

Knoop 38

Rondom Knoop 38 (afslag 38, A15), globaal het gebied tussen Valburg, Elst, Oosterhout en Slijk Ewijk, staan de komende jaren veel ontwikkelingen op de agenda die effecten op de omgeving hebben. Voorbeelden hiervan zijn de reconstructie van afslag 38, de verbreding van de A15, de mogelijke komst van een railterminal, het plaatsen van windturbines en de ontwikkeling van bedrijventerrein Park15. Om de ruimtelijke kwaliteit te borgen is het belangrijk dat verschillende belanghebbenden in een vroegtijdig stadium met elkaar om tafel gaan zitten en alvast nadenken over het gewenste toekomstbeeld van de omgeving. Op 6 april is een gebiedsproces gestart met een eerste werkatelier, Tom de Jong neemt namens Dorpsraad Valburg/Homoet deel aan deze klankbordgroep. Via deze link vind je alle informatie en nieuwsbrieven rondom het Gebiedsproces Knoop 38.

Rapport ‘Vermindering van vervuiling door hondenpoep’ overhandigd aan gemeente

hondenpoep1

In februari jl. bezocht Stan Mennen van de gemeente Overbetuwe de dorpsraadvergadering. Hij bracht het voorstel in om een hondenuitlaatveld te herplaatsen van de ‘De Hartogstraat’ naar het ‘Burgemeester van Lyndenpark’. De dorpsraad vond het niet haar plaats om daarover te beslissen een stelde voor de locatie aan de omwonende bewoners voor te leggen.

Daarnaast besloot de Dorpsraad Valburg/Homoet om hoor en wederhoor toe te passen bij alle inwoners van Valburg.

In juli 2015 werd in geheel Valburg een enquête verspreid om de behoefte van de inwoners te inventariseren. Dat het onderwerp leeft blijkt uit de respons: van de bijna 700 verspreidde enquêtes kwamen er (ondanks de vakantie) bijna 390 ingevuld retour.

Aan de hand van de ingevulde enquêtes maakte Hester Kuipers een rapport welke zij aan Stan Mennen overhandigd heeft. We hopen op een snelle reactie van de gemeente en een passende oplossing.

Lees hier het volledige rapport